Dashboard
Tržišni rizik
Izvještaj za 2016. godinu
U kategoriju tržišnog rizika ubrajaju se slijedeći rizici: pozicijski rizik, rizik namire i rizik druge ugovorne strane, rizik prekoračenja dopuštenih izloženosti, valutni rizik i robni rizik.
PROČITAJTE IZVJEŠTAJ