Dashboard
Operativni rizik
Izvještaj za 2016. godinu
Operativni rizik znači rizik gubitka koji proizlazi iz neadekvatnih ili neuspjelih unutarnjih procesa, ljudi i sustava ili iz vanjskih događaja, uključujući pravni rizik.
PROČITAJTE IZVJEŠTAJ