Dashboard
Kreditni rizik
Izvještaj za 2016. godinu
Kreditni rizik je rizik gubitka koji nastaje zbog neispunjavanja novčane obveze osobe prema investicijskom društvu.
PROČITAJTE IZVJEŠTAJ